Skip to main content
SILKEBORG JORDEMODERHUS

Vigtigt at vide

For dig, der ønsker at føde på en jordemoderledet fødeklinik, er det vigtigt at vide, at såfremt der opstår komplikationer i løbet af fødslen, så skal du overflyttes til et sygehus, da der ikke er tilknyttet en læge til klinikken. Oftest er årsagen til overflytninger til sygehuset ønsket om medicinsk smertelindring eller grundet manglende veer. De fleste overførsler kan ske i jeres egen bil og jeres jordemoder vil følge med på sygehuset. Her vil den vagthavende jordemoder have det overordnede ansvar, men jeres jordemoder vil samarbejde med hende og blive hos jer til barnet er født.

Skønner vi i løbet af graviditeten, at der er behov for lægefaglig vurdering, henviser vi jer til sygehuset og eventuel behandling. Nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning skal i have foretaget på det sygehus, hvor i er tilknyttet, såfremt i ønsker at benytte jer af vores tilbud.

Efter fødslen tilbydes I en hørescreening af barnet, hvilket også foregår på det sygehus, I er tilknyttet. Vi vil komme på besøg hos jer efter fødslen og kontakten til os vil fortsætte frem til sundhedsplejersken tager over.