Silkeborg Jordemoderhus

Persondataforordning

Som dataansvarlig forholder vi os til gældende lovgivning.
De data du oplyser, vil blive opbevaret og slettet i henhold til gældende lovgivning.

Når du opretter dig i vores bookingsystem, skal du give dit samtykke til, at vi må gemme de data du har indtastet.

Du kan til enhver tid få slettet dine data i vores bookingsystem. Ønsker du at få dine data i bookingsystemet slettet skal du kontakte os på tlf. 29474843.

Autorisationsloven

Som autoriseret jordemoder er man pålagt en journalføringspligt, hvilket betyder at der skal laves et journalnotat om, hvilken scanning/behandling du modtager på klinikken. 

Når du booker tid på klinikken vil du i den forbindelse blive bedt om at oplyse forskellige data som vi efter gældende lovgivning skal bruge i forbindelse med din journal.
Du har altid mulighed for, at få tilsendt din journal via sikker mail.

Vi opbevare dine data efter gældende lovgivning.
Det er ikke muligt for andre at tilgå de oplysninger du videregiver på klinikken, ligesom oplysningerne ikke sammenkøres med andre systemer. Det er dermed ikke muligt for andre at se dine oplysninger.
Autorisationsloven pålægger os at opbevare dine oplysninger i 10 år – herefter slettes dine data igen.

Dine oplysninger videregives kun til 3. part efter dit samtykke, fx ved brug for henvisning til sygehuset, Sygeforsikring Danmark eller lignende.
Dine oplysninger sælges ikke til andre.