Silkeborg Jordemoderhus:

Info til sundhedspersonale


Procedurer for visitationskriterier

Procedure for den ukomplicerede fødsel

Procedure for ante/intra blødning

Procedure for dystoci i udvidelsesfasen

Procedure for dystoci i uddrivningsfasen

Procedure for post partum blødning

Procedure for genoplivning af voksne

Procedure for neonatal genoplivning

Procedure for børneundersøgelse

Læs mere