Skip to main content
SILKEBORG JORDEMODERHUS

Info til sundhedspersonale

Procedurer for visitationskriterier
Procedure for den ukomplicerede fødsel
Procedure for ante/intra blødning
Procedure for dystoci i udvidelsesfasen
Procedure for dystoci i uddrivningsfasen
Procedure for genoplivning af voksne
Procedure for neonatal genoplivning
Procedure for post partum blødning
Procedure for børneundersøgelse