Skip to main content

Til virksomheden

Hvordan kan vi skabe værdi for din virksomhed?

“I Norge har lignende projekter vist at en tilknyttet jordemoder på arbejdspladsen kan reducere graviditetsbetinget sygefravær med op til 50%”

Erhvervsjordemoderen gennemfører konsultationer på arbejdspladsen, så der er mindre spildtid og fravær. Den gravides arbejdsplads og daglige rutiner gennemgås ud fra et jordemoderfagligt perspektiv i en form for graviditets-APV. Som autoriseret jordemoder arbejder vi ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er flere fordele for virksomheden med et samarbejde med os:

 • Vi skræddersyer et forløb som er tilpasset efter jeres behov
 • Reducering af sygefravær blandt gravide medarbejdere
 • Reducering af lønomkostninger
 • Øger dialog mellem leder og medarbejder
 • Forbedret medarbejdertilfredshed
 • Udførelse af den lovpligtige APV
 • Øger talentiltrækning 
 • Bidrager til et stærkt image 
 • Bidrager til employer branding
 • Vi journalfører al aktivitet
 • Vi overholder GDPR-lovgivningen
 • Erhvervsjordemoderen fungerer som en sparringspartner for virksomheden
 • I har samme jordemoder tilknyttet arbejdspladsen

Erhvervsjordemoderen tilbyder en række løsninger, der kan afhjælpe og italesætte bækkengener og kvalme, som er to af de hyppigste årsager til sygefravær:

 • Akupunktur kan endvidere reducere graviditetsbetinget kvalme
 • Vejledning og behandling af bækkengener for at reducere risikoen for graviditetsbetinget sygefravær

Vi skræddersyer et sundhedsfremmende graviditetsforløb, hvor vi gennem konsultationer hjælper med at italesætte almindelige gener og graviditetsbetinget gener, som kræver opmærksomhed og behandling i samarbejde med den nærmeste leder og den gravide medarbejder.

Vi tilbyder ligeledes telefonkonsultationer for virksomhed og den gravide gennem hele forløbet og kan hjælpe virksomheden med at udforme en graviditetspolitik. 

Hvorfor vælge Erhvervsjordemoderen fremfor det danske sundhedssystem? 

Langt de fleste gravide har faktisk mulighed for at passe deres arbejde det meste af graviditeten, hvis de får den rette behandling under deres graviditet. Det er omkostningstungt, hvis jeres gravide medarbejder bliver graviditetsbetinget sygemeldt før termin. Som en afledt effekt af sygemeldingen påvirker det ikke kun den nærmeste leder og den gravide, men også direkte de andre medarbejdere i teamet og indirekte skaber det muligvis mistrivsel, stress og yderligere press for de andre medarbejdere i teamet. Vi forsøger at reducere risikoen for graviditetsbetinget sygemelding ved at følge den gravide tæt i forløbet og derved være opmærksom på forskellige behandlinger. 

Dernæst tilbyder det danske sundhedssystem deres konsultationer enten på fødeklinikkerne eller sygehuset. I sparer jeres gravide medarbejder en masse tid ved, at vi kommer ud til jer og afholder konsultationerne. 

Leder håndtering af graviditetsforløbet

“73 % af de deltagende ledere har oplevet, at projektet har været med til at nedsætte den gravides fravær inden fødslen og 81% har fået større indsigt i og fokus på gravides behov på arbejdspladsen” 

I Danmark har et lignende projekt med en erhvervsjordemoder været tilknyttet og evalueringer viser, at forsøgsordningen var en stor succes for både leder og den gravide medarbejder. 

Vi oplever at en god dialog mellem leder og den gravide medarbejder kan være svær for leder at have. Oftest oplever leder, at de ikke føler sig tilstrækkelig klædt på og mangler viden om, hvad der er forventeligt af fravær, gener m.m. i et graviditetsforløb. Det er netop her at et samarbejde med Erhvervsjordemoderen kan spille en aktiv rolle. Vi danner en ramme for lettilgængelig sparring og deling af viden om graviditet, som er til fordel for både leder og den gravide.

Den gode dialog har ikke kun betydning for et godt samarbejde med nærmeste leder og den gravide under selve gravidforløbet, men har en stor indflydelse på, hvorvidt den gravide ønsker at vende tilbage på arbejdspladsen efter endt graviditet og barsel.

Hvad kræver et samarbejde for din virksomhed?

Vi er opmærksomme på, at et sådan samarbejde med Erhvervsjordemoderen ikke skal kræve for meget af jeres arbejdsplads. Vi forventer hverken et nyt IT-system eller nye faciliteter. Vi kommer til jer og I behøver derfor ikke at stille andet end et lokale til rådighed, hvor vi kan udføre vores arbejde. Lyder det ikke overskueligt – det synes vi i hvert fald selv.

Lyder det interessant for dig og din virksomhed?

Så ræk ud til os. Vi kommer gerne til et uforpligtende møde, hvor vi vil give dig yderligere indblik i, hvad netop Erhvervsjordemoderen kan tilbyde dig og din virksomhed. 

Du finder os her

Erhvervsjordemoderen
Frederiksberggade 23
8600 Silkeborg

Telefontider

» Man – tors: 09.00 -16.00

» Fredag: 09.00 -15.00

Kontakt os

Tlf: +45 70 23 70 23
erhverv@erhvervjdm.dk  
CVR: 40840176