Det vi kan og gør

Erhvervsjordemoderen gennemfører konsultationer på arbejdspladsen, så der er mindre spildtid og fravær, ligesom den gravides arbejdsplads og daglige rutiner gennemgås ud fra et jordemoderfagligt perspektiv i en form for graviditets-APV.

Erhvervsjordemoderen tilbyder en række løsninger, der kan afhjælpe og italesætte bækkengener, som er en af de hyppigste årsager til sygefravær. Akupunktur kan endvidere reducere graviditetsbetinget kvalme.
Bækkengener/bækkenløsning og graviditetsbetinget kvalme er de to hyppigste årsager til graviditetsbetinget sygefravær.

I graviditetsforløbet er også inkluderet konsultationer, hvor almindelige gener og gener, der ikke er normale, italesættes og drøftes med jordemoderen. Ligeledes tilbydes både virksomhed og den gravide telefonkonsultationer i hele forløbet.

Erhvervsjordemoderens skræddersyede forløb reducerer fravær og gør det muligt at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen under hele graviditeten. Ligeledes tilbyder vi virksomheder hjælp til at udforme en graviditetspolitik.

Du finder os her

Erhvervsjordemoderen
Frederiksberggade 23
8600 Silkeborg

Telefontider

» Man – tors: 09.00 -16.00

» Fredag: 09.00 -15.00

Kontakt os

Tlf: +45 70 23 70 23
erhverv@erhvervjdm.dk  
CVR: 40840176

Du finder os her

Silkeborg Jordemoderhus
v/ Silkeborg jordemoderhus ApS
Frederiksberggade 23
8600 Silkeborg

Åbningstider

» Kun efter aftale

Telefontider

» Man – tors: 09.00 -16.00

» Fredag: 09.00 -15.00

Kontakt os

Tlf: +45 29 47 48 43
 info@silkeborgjordemoderhus.dk
CVR: 40840176